МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА.

МАКЕДОНСКА СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА. при Универзитетот „Јорк“ во Торонто, Канада – втората македонска студентска организација основана во рамките на Етничкиот универзитет. Сл. Н.-К.