Галерискиот простор во Националната галерија „Даут-пашин амам“ во Скопје