ВОШЛИВКА, ФЕРДИНАНДОВА

(Педицуларис фердинандии Борнм.) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Сцропхулариацеае, ограничен во субалпскиот и алпскиот појас на планината Јакупица, под врвот Солунска Глава. Се наоѓа на светската црвена листа на загрозени растенија (ИУЦН 1997 Ред Лист оф Тхреатенед Плантс). Вл. М.