ВЕСТ-дневен весник

дневен информативно-политички весник

„ВЕСТ” – независен дневен информативно-политички весник. Првиот број излегол на 5 јули 2000 г. Издавач: ДНИД „Огледало”. Основачи: „Фершпед”, Горан Михајловски и Дончо Мирчев. Во 2003 г. мнозинскиот удел на сопственоста го откупил германскиот издавачки концерн ВАЦ. Главен и одговорен уредник Горан Михајловски. Б. П. Ѓ.