БЕСВИНА, ИСЕЛЕНИЧКО ДОБРОТВОРНО ДРУШТВО

„БЕСВИНА“, ИСЕЛЕНИЧКО ДОБРОТВОРНО ДРУШТВО (Торонто, Канада, 1916 >) – друштво на Македонците по потекло од селото Бесвина (Костурско), Егејскиот дел на Македонија. Ед-но од најстарите македонски друштва во Канада. Формирано под името Спомагателно друштво „Два врва“, подоцна преименувано во „Бесвина“. Друштвото е активно на разни полиња.
Сл. Н.-К.