БАЛТЕПЕ

„БАЛТЕПЕ” – суита за мешан хор, ансамбл од дувачки инструменти и удиралки, во пет става. М: Т. Скаловски, Т: народен. Делото  е создавано од 1960 до 1973 г. Др. О.