БАДНА ВЕЧЕРА (БАДНИК)

БАДНА ВЕЧЕРА (БАДНИК) -. христијански ромски празник. Кај православните Роми, богата со разни јадења и овошје. Тогаш се сече бадникот (купен на пазар или се сече од дрво). Бадникот за Ромите претставува еден вид свето дрво, од кое се очекува напредок, среќа, радост и богатство во домот. Т. С. П.