БАБЈАК, МАКЕДОНСКИ

БАБЈАК, МАКЕДОНСКИ (ЛОПЕН) (Вербасцум мацедоницум Косанин – Мурбецк) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Сцропхулариацеае, познат само за околината на Тиквешкото Езеро (Полошки манастир) и околината на Демир Капија.
Вл. М.