АРГИРОВ-ЧАУШОТ, Христо

(с. Чичег’с, Ениџевардарско, 1884 – Софија, 7. Ⅱ 1922) – воденски војвода. Бил четник во четата на војводата Апостол Терзиев – Ениџевардарско Сонце, а потоа самостоен војвода со своја чета во Воденско и во Ениџевардарско. По 1912 г. бил војвода во Берско. Учествувал во ослободувањето на Бер од Османлиите.
ЛИТ.: П. Дарвингов, Истори® на Македоно-одринското ополчение, т. 1, Софи®, 1919; в. „ИлинденÝ”, бр. 6, 7, Софи®, 1922. Ал. Тр.