АКТУЕЛ

АКТУЕЛ” – неделен њуз-магазин. Првиот број бил отпечатен на 23 март 2001 г.| издавач НИК „Прес” од Скопје. Основачи: Александар шолјаковски (директор) и Јулијана Кочовска-Кртолица (главен и одговорен уредник).
Б. П. Ѓ.